Otrok v vrtcu zboli ali se poškoduje

Starši ste dolžni vrtcu posredovati podatke o tem, kje ste dosegljivi v nujnih primerih (naslov, telefonska številka v službi ali doma), in dosledno javiti vsako spremembo. V primeru pojava bolezni ali poškodbe otroka v vrtcu vzgojiteljica ali njena pomočnica pokliče starše:

  • če je otrokova temperatura več kot 37,5° C in ima otrok izrazite bolezenske znake;
  • če otrok znatno bruha, ima bolečine ali drisko;
  • če je otrokovo vedenje izrazito nenavadno;
  • za vse morebitne zdravstvene posege.

V vrtcu so zdravi otroci

V vrtec pripeljite le zdravega otroka, saj se bolan otrok v vrtcu slabo počuti in ogroža druge otroke. V vrtec ni dovoljeno nositi predmetov, ki bi lahko ogrozili varnost in zdravje otrok. Obleka in obutev naj ne bosta otroku v okras, omogočata naj varnost, sproščenost, udobje in dobro počutje.

 

KLOPI

SONCE

HIGIENSKI POGOJI IN ZDRAVSTVENO HIGIENSKI REŽIM V VRTCU

NAGLAVNE UŠI

PODANČICA