Otroke sprejemamo na podlagi prijavnice, ki jo starši oddajo na upravi vrtca, pri pomočnici ravnatelja Petri Homec. Prijavnica je dostopna tudi na naši spletni strani (http://www.vrteczala.si).

Vpis poteka skozi vse šolsko leto. Enkrat letno (marca ali aprila) pa vrtec pozove na vpis novincev za novo šolsko leto preko javnih občil.

V vrtec lahko vključimo otroke, ko dopolnijo enajst mesecev in ko starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta.

V primeru, da je otrok sprejet v vrtec, starši prejmejo pogodbo, ki jo podpisano vrnejo najkasneje v petnajstih dneh na upravo vrtca.

Če je prijav več kot prostih mest, vloge obravnava komisija za sprejem otrok v vrtec. Starši prejmejo pisno obvestilo.

Starši lahko uveljavljajo znižano plačilo z Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo oddajo na Centru za socialno delo. Na podlagi vloge Center za socialno delo izda odločbo o uvrstitvi v plačilni razred in o tem obvesti starše in vrtec.

Prvi dan vstopa v vrtec mora imeti otrok zdravniško potrdilo, ki ga izda otrokov pediater. Brez potrdila vstop otroka v oddelek ni možen.

V vrtec sprejemamo otroke tudi med letom, vendar samo v oddelke, v katerih so prosta mesta.

UVAJANJE

Uvajanje v vrtec je pomemben dogodek tako za otroka kot tudi za starše.

Z medsebojnim sodelovanjem lahko ta dogodek naredimo prijetnejši. Preden otrok začne obiskovati vrtec se starš sestane z vzgojiteljico ( individualni razgovori ) in ji v pogovoru poda čimveč podatkov, ki bodo v pomoč tako vzgojiteljici kot otroku in staršem pri prvih korakih v vrtcu:

 • ali je otrok že bil v varstvu pri ljudeh, ki niso člani družine,
 • kako se tolaži in uspava ( ali ima dudo, stekleničko, ljubkovalno igračo…)
 • kakšen bioritem ima,
 • kaj rad je, česa ne mara, česa ne sme jesti,
 • kaj se najraje igra…

Z vzgojiteljico se dogovorijo:

 • kdaj in kdo bo prihajal z otrokom v skupino v času postopnega uvajanja v vrtec,
 • kako boste otroka postopno vključevali in podaljšali njegovo samostojno bivanje v vrtcu,
 • kakšna je vloga starša, ko bo z otrokom v skupini,
 • kako in kdaj se boste poslovili od otroka.

Staršem priporočamo:

 • da otroka prvi dan ne pustijo ves čas v vrtcu. Počutil se bo zapuščenega in odhod v vrtec bo lahko zaradi tega še nekaj časa težavnejši,
 • da si za uvajanje vzamejo nekaj dni dopusta in da so nekaj dni prisotni skupaj z otrokom se z njim igrajo in so mu v oporo pri navezovanju prvih stikov,
 • da v času uvajanja v življenje otroka ne vnašajo še dodatnih sprememb,
 • da je dovoljeno otroku v vrtec prinesti najljubšo igračo, ki ga bo spominjal na dom,
 • da otrok vrtec obiskuje čimbolj redno, predvsem prvi mesec ob vstopu v vrtec. Stalen ritem prihodov v vrtec in odhodov iz njega, daje otroku občutek varnosti in zaupanja,
 • da starši držijo obljube, ki jih otroku dajo,
 • da vzgojiteljico vprašajo o počutju otroka v času postopnega uvajanja in da ji sporočijo vse, kar se jim zdi pomembno in bi lahko pomagalo pri čimlažjem uvajanju.

Odzivi otrok ob novi spremembi ( vstop v vrtec ) so različni:

 • se hitro prilagodijo novim okoliščinam,
 • imajo normalne prilagoditvene težave: ob ločitvi jokajo, se držijo staršev, so občutljivi, nemirni, in utrujeni, težje zaspijo in slabše jedo, lahko tudi odklanjajo starše. Takšne težave se lahko pojavljajo tudi ves mesec.
 • nekateri otroci se odzivajo tako, da zbolijo.
 • nekaj otrok je tudi takšnih, ki se zelo težko prilagodijo novim razmeram.
 • včasih se težave pojavijo kasneje in ne takoj ob vstopu v vrtec, ampak hitro minejo.