Z eko projektom dosegamo cilje in izpeljujemo dejavnosti eko vsebin, ki so predpisane za ohranjanje zelene eko zastave in naziva EKO VRTEC. Z njim želimo pri otrocih privzgojiti okoljsko odgovornost in spoštljiv odnos do naravnega okolja.

V šolskem letu 2023/2024 smo izdelali eko letni delovni načrt, ki vsebuje naslednje teme:

1. ZGODNJE NARAVOSLOVJE

a) PODNEBNE SPREMEMBE IN BIOTSKA PESTROST
Projektna aktivnost je načrtovana skozi celotno šolsko leto in zahteva od vzgojitelja in otrok neposredni stik z naravo, pri tem pa otrok spoznava naravne zakonitosti skozi lastne aktivnosti in opazovalno – raziskovalne situacije.
(V pomoč so nam publikacije: Živeti s podnebnimi spremembami in spreminjati sebe; Zemeljko o tleh, rastlinah, živalih in človeku; Z roko v roki za okoljsko izobraževanje; HOBSove dogodivščine (spoznavanje biotske raznovrstnosti))

2. AKTIVNOSTI V OKVIRU DVEH OBVEZNIH TEMATSKIH SKLOPOV:
(ENERGIJA – ODPADKI – TRAJNOSTNA MOBILNOST)

a.) ENERGIJA: Mladi v svetu energije
b.) ODPADKI: Eko-paket / Odpadkom dajemo novo življenje

3) SODELOVALI BOMO TUDI V DVEH OD SPODAJ NAVEDENIH PROJEKTOV:

a) ZNANJE O GOZDOVIH – LEAF (izobraževanje in ozaveščanje o gozdovih in njihovi vlogi)
b) NE ZAVRZI OBLEK, OHRANI PLANET! – odgovorno ravnanje z rabljenimi oblačili, ločeno zbiranje rabljenih in odsluženih oblačil, likovni ali grafični predlog potiska škatle za zbiranje rabljenih oblačil, plakat, risba, kako ravnamo z rabljenimi in odsluženimi oblačili…

Koordinatorica projekta,
Eva Selak