Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Zala

Pravilnik o dopolnitvah in spremembah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Zala – 23. 2. 2018

Sklep o določitvi stroškov živil, o odsotnostih in o posebnostih obračunavanja cen programov