ZDRAVJE V VRTCU

Program je podprt s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje in promovira zdravje ter usmerja izvajanje aktivnosti za ohranjanje in krepitev zdravja v vrtčevskem okolju in izven tega. Izpostavljeni so predvsem: dobro počutje, ustvarjalnost, izmenjava dobrih praks in sodelovanje s strokovnjaki NIJZ. V okviru programa so organizirana tudi izobraževanja za vzgojitelje, ki nudijo strokovne vsebine povezane z zdravjem.

RDEČA NIT V ŠOLSKEM LETU 2019/20

Letošnja rdeča nit je Počutim se dobro. Dobro počutje je za vse zelo pomembno, saj to vpliva na naše življenje, na odnos do soljudi, do okolice, na produktivnost ter na naše duševno in fizično zdravje. Še toliko bolj pa je pomembno za otroke, saj se v otroštvu formira osebnost ter postavljajo temelji za celo življenje. Bolje kot se otrok počuti, boljše možnosti ima, da se razvije v zadovoljnega in kompetentnega človeka.

Če hočemo svoje počutje izboljšati, ga moramo najprej prepoznati (vzeti si čas zase, se umiriti, se poglobiti v svoje občutke in misli),  o tem razmišljati, kaj preveriti in se o tem pogovarjati. Pri tem imamo na razpolago različne tehnike, ki so namenjene tako odraslim kot tudi otrokom, s katerimi si lahko še dodatno pomagamo pri ohranjanju ravnovesja in dobrega počutja,

V vrtcu želimo, da se otroci spoznajo s svojim počutjem (utrujen, zadovoljen, bolan …), čustvi (srečen, vesel, zaskrbljen, prestrašen ..) in zaznajo razlike ob različnih priložnostih (sposoben, utrujen, močen, zadihan, z bolečino, poln energije, sproščen …). Različne situacije, ki jih v vrtcu organiziramo vsakodnevno, jim omogočajo spoznavanje in opazovanje razlik. Kdaj, kako in zakaj se kdo počuti dobro, mora ugotoviti vsak sam, otroku pa lahko pri tem pomagajo še starši in vzgojitelji. Pomembno je, da poiščemo te pozitivne spodbude/občutke.

Na posamezne otroke pozitivno vplivajo zelo različni dejavniki. Ob spoznavanju le teh bomo skupaj z otroki ugotavljali razlike in drugačnosti ter razvijali tolerantnost. Raziskovali bomo skozi različne aktivnosti in okoliščine:

  • Lepše mi je: ko delam sam (individualist) ali v skupini
  • Gibalne aktivnosti
  • Kreativnost (ustvarjanje ali opazovanje): likovna umetnost, glasba, ples, gledališka igra, branje, …
  • Različna raziskovanja (npr. poskusi v naravi, raziskovanje okolja, mešanje barv, kaj mi je všeč,  kaj me zanima, tradicionalne jedi, …)
  • Medosebni odnosi: družina, prijateljstvo, pomen socialne mreže

Poudarek  bo na pozitivnih spodbudah/občutkih, ki bodo krepile otrokovo samopodobo, samozavest in samospoštovanje ter s tem vplivale tudi na njegovo dobro počutje.  Vsa spoznanja bodo otrokom pomagala, da se bodo lažje odločali in premagovali ovire tudi kasneje v življenju. Nenazadnje tudi pri odločitvi za zdrav življenjski slog.

V programu sodeluje 8 skupin.

koordinatorica programa

dipl. vzg. Ana Potočnik

POROČILO ZDRAVJE V VRTCU (šolsko leto 2019/2020)

V letošnjem letu smo vse dale velik poudarek na duševnem zdravju, saj nas je večina obiskala Mina Kunstelj, s katero smo imeli delavnico Iz zvoka v tišino. Mina nas je s svojo energijo in svojimi instrumenti popeljala v svet domišljije in nam predstavila elemente zemlje. Vse skupine smo pripravile v igralnicah tudi sprostitvene kotičke, kjer so se otroci lahko masirali, se sproščali z masažnimi pripomočki. Velik poudarek smo dale na čustvih in počutju otroka, o čustvih smo se pogovarjali in otroci so jih lahko izražali na različne načine (ples, risanje, pogovor). Zanimiva se mi je zdela tudi ideja iz starejše skupine, kjer so otroci preko vremenskih piktogramov vsak dan ˝odčitali˝ kako se počutijo (strela-jeza, sonce-veselje, megla-zaspano, dež-žalost).

Veliko časa smo preživeli na prostem, izvajali gibalne urice v telovadnici oz. igralnici. Nekatere skupine smo izvajale tudi igro tišine; igra s katero se otrok umiri, zapre oči in je minuta namenjena popolni tišini, ob kateri pa se otroci zelo dobro počutijo.

Otroke smo spodbujale k zdravi prehrani, k okušanju zelenjave, sadja, pili smo nesladkan čaj in vodo. Izvedle smo tudi srečanja s starši, udeležile smo se jesenskega izobraževanja, spomladansko izobraževanje pa je žal zaradi situacije s korono virusom padlo v vodo. Je pa virus prinesel zagotovo tudi kaj pozitivnega, saj smo tako z otroki trdno utrdili pravilno umivanje rok, pravilno kihanje, kašljanje ipd. Na sprehodih smo opazovali naravo, živali, ki živijo v njej in tako otroke navajale na pozitiven odnos do žive in nežive narave. Mlajše otroke je obiskalo tudi društvo Tačke Pomagačke (psi terapevti in lastnik oz. lastnica psa predstavijo otrokom različne trike).

Sodelovale smo 4 skupine starostno kombiniranega oddelka, 2 skupini prvega starostnega obdobja in 2 skupini drugega starostnega obdobja. Kot koordinatorica projekta menim, da smo cilje in dejavnosti, ki smo si jih vzgojiteljice zastavile dosegle in spodbujam vse, da se nam naslednje leto pridružijo v projektu Zdravje v vrtcu, saj dejavnosti in vsakoletne rdeče niti, ki jih imamo zagotovo otrokom v vrtcu prinesejo dobro izkušnjo in veliko novega.

koordinatorica programa

dipl. vzg. Ana Potočnik