• V program Zalko bere smo vključili vse otroke v vrtcu. Z dejavnostjo smo začeli v oktobru in jo bomo zaključili konec maja.
 • Cilji programa so, da otrok ob knjigi, ki mu jo preberejo starši, doživlja ugodje, veselje, zabavo in razvija sposobnost miselnega in čustvenega sodelovanja v literarnem svetu.
 • S pomočjo eko knjig otrok preko literarnih vsebin razvija ekološko zavest ter individualno kreativno mišljenje in se aktivno vključuje v okolje.
 • Otrok  spoznava besedo,  knjigo kot  vir  informacij
 • Ob pripovedovanju zgodbe razvija domišljijsko rabo jezika, izraža se s kretnjami in gibi telesa, z likovno govorico, bogati svoj besednjak in se uči samostojno pripovedovati.
 • Otroci, s pomočjo staršev opravljajo naslednje:
 1. STAROSTNO OBDOBJE (2019, 2020)
 • 3 KNJIGE (ENA Z EKO VSEBINO)
 • BREZČRTNI ZVEZEK A4, NASLOV IN RISBICA
 • ENO KNJIGO OTROK PREDSTAVI PRED SKUPINO, OSTALE INDIVIDUALNO VZGOJITELJICAMA
 1. STAROSTNO OBDOBJE (2018, 2017, 2016, 2015)
 • 4 KNJIGE IN 1 RECITACIJA (ENA EKO PRAVLJICA)
 • BREZCRTNI ZVEZEK A4, NASLOV IN RISBICA (lanski zvezek)
 • ENO KNJIGO OTROK PREDSTAVI PRED SKUPINO, OSTALE INDIVIDUALNO VZGOJITELJICAM

koordinatorica programa, Tina Matanovič