Vrtec je enota pri Osnovni šoli Ivana Tavčarja Gorenja vas, zato odloča v okviru sveta šole. Vsak oddelek vrtca izvoli enega predstavnika staršev , ki se udeležuje sestankov sveta staršev zavoda. V pristojnosti sveta staršev so predlogi programa dela, razvoja vrtca, letnega delovnega načrta in obravnava predlogov, pohval in pritožb staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom.

vrtec ZALA                                               

igralnica 1 – POLŽKI –  Gašper Čadež, gasper.cadez@gmail.com

igralnica 2 – RAČKE – Majda Podobnik, majda.podobnik5@gmail.com

igralnica 3 – ŽABICE – Tadeja Mezeg, tadeja.mezeg@gmail.com

igralnica 4 – MUCKI – Vanja Frlic Šturm, frlic.vanja@gmail.com

igralnica 5 -SOVICE – Jana Peternel,  jana.krzisnik@gmail.com

igralnica 6 – Uroš Jesenko, uros.jesenko.3@gmail.com


enota Dobrava

Kapljice – Tjaša Jereb, tjasa.jereb88@gmail.com

Balončki – Irena Filipič, fili.irena@gmail.com

Mavrice – Karin Homec, karin.homec@gmail.com

Mehurčki – Lidija Razložnik, lidija.razloznik@gmail.com 


enota Lučine

Čebelice – Viktor Bizovičar, viktorbizovicar@gmail.com


enota Sovodenj

Pikapolonice – Milena Bohinc, milena.bohinc21@gmail.com

Metuljčki – Milena Bohinc, milena.bohinc21@gmail.com