059 20 92 55 vrteczala@vrteczala.si

Vrtec je enota pri Osnovni šoli Ivana Tavčarja Gorenja vas, zato odloča v okviru sveta šole. Vsak oddelek vrtca izvoli enega predstavnika staršev , ki se udeležuje sestankov sveta staršev zavoda. V pristojnosti sveta staršev so predlogi programa dela, razvoja vrtca, letnega delovnega načrta in obravnava predlogov, pohval in pritožb staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom.

vrtec ZALA                                               

igralnica 1 – POLŽKI –  Blaž Novak, novakb86@gmail.com

igralnica 2 – RAČKE – Mojca Širec, mojca.oblak@gmail.com

igralnica 3 – ŽABICE – Mitja Eržen, mitja.erzen@gmail.com

igralnica 4 – MUCKI – Mateja Mur, mateja.mur1@gmail.com

igralnica 5 -SOVICE – Uroš Jesenko, uros.jesenko.3@gmail.com

igralnica 6 – Nina Polančec, polancec.nina@gmail.com

enota Dobrava

Kapljice – Anja Miklavčič, anja.miklavcic86@gmail.com

Balončki – Karin Homec, karin.homec@gmail.com

Mavrice – Lidija Razložnik, lidija.razloznik@gmail.com 

Mehurčki – Nastja Mihovec, nastja.mihovec@gmail.com

enota Lučine

Čebelice – Viktor Bizovičar, viktorbizovicar@gmail.com

enota Sovodenj

Pikapolonice – Milena Bohinc, milena.bohinc21@gmail.com

Metuljčki – Tajda Bajt, tajdajustin1@gmail.com